در اجرای ماده 22 آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های واحد فرهنگی دیجیتال

موضوع تصویب نامه شماره 172412/ت 41255 ه مورخ 3/8/1389 هیئت محترم وزیران،

«صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال» به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود.

واحد فرهنگی دیجیتال

ضوابط صدور مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال

ماده 1: تعاریف: در اجرای این ضوابط، واژگان و عبارات، در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف مرکز: «مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تبصره: در صورت تغییر نام مرکز مزبور، نام جدید مرکز جایگزین نام قبلی در این ضوابط خواهد شد.

ب واحد فرهنگی دیجیتال مجاز: واحد فرهنگی دیجیتال دارای مجوز فعالیت معتبر از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال.

ج مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال مجاز: مدیرانی که صلاحیت ایشان برای احراز سمت مدیریت

واحدهای فرهنگی دیجیتال مطابق با این ضوابط تایید و نام آنها به عنوان مدیر در مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال درج شده است.

بدیهی است در مورد شرکت ها و موسسات غیرتجاری، درج نام مدیران در مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال

منوط به طی تشریفات قانونی در مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری است.

د داده: هرگونه برنامه رایانه ای، اطلاعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال.

ه نشر دیجیتال: قراردادن داده در معرض عرضه از طریق رسانه های دیجیتال که

به دو گونه نشر بر حامل دیجیتال و نشر بر خط تقسیم می شود.

و نشر حامل دیجیتال: نشر دیجیتال از طریق حامل دیجیتال.

ز نشر بر خط: نشر دیجیتال از طریق رسانه برخط.

ح – بسته نرم افزاری رسانه ای: بسته نرم افزاری که برای دسترسی، نمایش، پخش،

جست و جو و یا بازی با محتوا دیجیتال موجود در آن بسته مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده 2: «ایجاد» و «فعالیت» هر واحد فرهنگی دیجیتال به ترتیب منوط به اخذ مجوز

«تاسیس» و «فعالیت» از «مرکز» مطابق با مقررات این ضوابط است.

تبصره 1: صدور پروانه انتشار نشریات الکترونیک و مجوز تاسیس و فعالیت خبرگزاری ها مطابق با قوانین و مقررات

مربوط انجام می شود و از شمول این ضوابط مستثنی است؛ اما سایر اشکال رسانه های برخط توسط «مرکز» ثبت می شود.

ماده 3: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط مقرر در این ضوابط می توانند

پس از طی تشریفات مذکور در ماده 4 این ضوابط، مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال دریافت و پس از تجهیز و راه اندازی

واحد فرهنگی دیجیتال مربوط و حسب مورد ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه مربوط، مجوز فعالیت واحد فرهنگی اخذ کنند.

مراحل صدور مجوز تاسیس و فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال

– دریافت تقاضای متقاضی به همراه مستندات زیر:

الف – 1. طرح عملیاتی فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع تقاضای مجوز،

الف – 2. مدارک و مستندات مورد نیاز برای احراز صلاحیت های مقرر در فصل سوم این ضوابط؛

ب – بررسی صلاحیت متقاضی برابر شرایط مقرر در فصل سوم این ضوابط؛

ج – صدور مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال برای متقاضی دارای صلاحیت های مقرر؛

د – دریافت گزارش تجهیز و راه اندازی واحد فرهنگی دیجیتال و مستندات مربوط در مهلت مقرر؛

ه – بررسی گزارش و مستندات ارائه شده و حسب لزوم بازرسی و بررسی واحد فرهنگی دیجیتال مربوط؛

و – صدور مجوز ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه متقاضی مجوز در مرجع ثبت شرکت ها

برای اشخاص حقوقی متقاضی مجوز که در مهلت زمانی مقرر، واحد فرهنگی دیجیتال مربوط را تجهیز و راه اندازی کرده اند (حسب مورد)؛

ز – دریافت مستندات ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه متقاضی مجوز در مرجع ثبت شرکت ها

برای اشخاص حقوقی متقاضی مجوز در مهلت مقرر (حسب مورد)؛

ح – صدور مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال برای متقاضی که در موعد مقرر واحد فرهنگی دیجیتال

موضوع مجوز تاسیس را تجهیز و راه اندازی و حسب لزوم نسبت به ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه مربوط اقدام کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *