قوانین ترجمه و چاپ کتب ونشریات و آثار صوتی شامل 12 ماده می باشد. که در اینجا به همه ی آن ها اشاره شده است.

قوانینترمه و چاپ

قوانین ترجمه و چاپ :

ماده 1: حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم یا وارث قانونی او است.

مدت استفاده از این حقوق که به وراث منتقل می شود، از تاریخ مرگ مترجم سی سال است .

حقوق متمرکز در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق، قائم مقام انتقال دهنده

برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمامی موارد استفاده الزامی است.

ماده 2: تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده،

به قصد فروش یا بهره برداری ماده از

طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.

ماده 3: نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده،

بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آن برای فروش ممنوع است.

حکم مذکور در این ماده، شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه های

رادیو و تلویزیون یا هرگونه پخش دیگر نیز خواهد بود.

ماده 4: از صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می شود که بر روی هر نسخه یا جلد آن

علامت بین المللی «پ» لاتین در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولید کننده و

نماینده  انحصاری و علامت تجاری ذکر شده باشد.

ماده 5: تکثیر و نسخه برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون به منظور

استفاده در کارهای مربوط به آموزش یا تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته

و اجازه نسخه برداری از آنها قبلا به تصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد.

تبصره: نسخه برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون

در صورتی که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد، بلامانع است.

ماده 6: در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، حمایت های مذکور در این قانون

به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری است.

ماده7: اشخاصی که عالما یا عامدا مرتکب یکی از اعمال زیر شوند، علاوه بر تادیه خسارات شاکی خصوصی،

به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد:

  1. کسانی که خلاف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل کنند،
  2. کسانی که اشیای مذکور در ماده 3 را که به طور غیر مجاز در خارج تهیه شده است، به کشور وارد یا از کشور صادر کنند.

ماده 8: هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی

مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد.

در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، ما به التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می شود.

ماده 9: مراجع قضایی مکلف اند ضمن رسیدگی به شکایات شاکی خصوصی،

به تقاضای او نسبت به جلوگیری

از نشر و پخش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.

ماده 10: احکام مذکور در این قانون موقعی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول حمایت های مذکور

در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نباشد؛ در غیر این صورت،

مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون ملاک خواهد بود.

ماده 11: مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت از

حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را نفی نمی کند و محدود نمی سازد.

ماده 12: تعقیب بزه های مذکور در این قانون منوط به شکایات شاکی خصوصی است؛

و با گذشت او؛ تعقیب یا اجرای حکم موقوف می شود.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه 26/9/1352

در جلسه روز پنج شنبه ششم دی ماه یک هزاروسیصدوپنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *