منظور از صفحه آرایی؛( که به مراتب مهم تر از صفحه بندی است) حروف چینی, طراحی و درج همه ی اجزای کتاب می باشد. مانند قرار دادن شکل ها و تصاویر,

درج صفحه , طراحی جدول ها , صفحه عنوان و… به طور خلاصه, آماده ساختن یک اثر برای چاپ که در اصل به آن صفحه آرایی می گویند.

صفحه ارایی

در حقیقت می توان گفت که صفحه آرایی به همراه حروف چینی کتاب انجام می شود و یکی از زیر مرحله های آماده سازی کتاب است.

تعیین حروف, اندازه حروف و سطر

– حروف چینی :

همان تحریر متن است به صورت چاپی؛ که با نرم افزارهای مخصوص حروف چینی رایانه ایی انجام می شود.

امروزه حرف چینی را با استفاده از نرم افزار word انجام میدهند که با آن صفحه آرایی نیز میتوان کرد.

. حروف چین کیست؟

فردی است که حروف چینی را بر عهده دارد.

. فونتهای چاپ کتاب :

nazanin – zar – lotus – mitra – yaghot – roya

. اندازه فونت :

13 باید باشد و فاصله بین خطوط 1/3 و 1/1 است

. پی نوشت :

گاهی پاورقی ها را به جای زیر صفحه ها در پایان فصل قرار می دهند که به آن پی نوشت می گویند.

. سرصفحه :

سطری است که بالای متن هر صفحه می آید و معمولا شامل شماره صفحه و عنوان است.

عنوان سرصفحه معمولا با حروف نازک و شماره صفحه را با حروف سیاه انتخاب می کنند.

صفحه زوج : اسم فصل / شماره صفحه

صفحه فرد : اسم فصل / شماره صفحه

و شروع تمام فصل ها از صفحات فرد می باشد.

نکته : باید در توجه داشت که مقدمه شماره صفحه ندارد و با حروف انگیلیسی ( A,B,C,D… ) یا فارسی ( الف , ب, پ, ث ) شماره گذاری میشود.

  • * شروع فصل ها هم شماره صفحه ندارد.
  • . پا صفحه :

  • سطری است مشابه سر صفحه که در پایین صفحه و پس از سطرهای متن قرار می گیرد و جایگزین سر صفحه می شود.
  • پا صفحه اغلب فقط شامل شماره صفحه می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *