به استناد ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات و کانون ها و انجمن های فرهنگی مصوب 8/8/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی

و با استفاده از اختیارات حاصل از مواد 23 و 24 آن، آیین نامه اجرایی صدور پروانه نشر به شرح زیر تصویب می شود:

 

صدور پروانه نشر

شیوه نامه اجرایی صدور پروانه نشر

ماده 1: به استناد ماده 25 ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی،

وظایف و اختیارات هیئت نظارت بر مراکز فرهنگی و دبیرخانه آن در مورد نشر کتاب به شرح این آیین نامه

به دبیرخانه هیئت بررسی و صدور پروانه نشر زیر نظر معاونت امور فرهنگی تفویض می شود.

ماده 2: ناشر عبارت از هر شخصیت حقوقی یا حقیقی است که با اخذ پروانه موضوع این آیین نامه به عنوان

یک مرکز فرهنگی می تواند نسبت به انتشار و توزیع و فروش کتاب اقدام کند.

تبصره 1: کتاب به کالایی اطلاق می شود که به صورت غیر ادواری توسط ناشران اعم از حقیقی و یا حقوقی

به صورت کاغذی منتشر می شود. شرح پیش نویس برای مشخصات فیزیکی کتاب کافی است.

تبصره 2: پروانه نشر، سندی است که به موجب آن، احراز شرایط و صلاحیت شخص برای انتشار کتاب گواهی می شود.

از دارنده پروانه نشر در این شیوه نامه با عنوان صاحب امتیاز یاد می شود.

ماده 3: موسس مرکز نشر باید مطابق شرایط مندرج در ماده 6 ضوابط و مقررات

تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی دارای شرایط زیر باشد:

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران،

  1. نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر به تایید مراجع ذی ربط و برخورداری از حسن شهرت،

  2. محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر،

  3. دارا بودن 25 سال سن و متاهل بودن و یا حداقل 27 سال برای اشخاص مجرد،
  4. انجام خدمت وظیفه عمومی و یا داشتن معافیت دائم،
  5. داشتن امکانات کافی و متناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارائه سند رسمی اعم از اجاره یا مالکیت محل انتشارات،
  6. داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذی ربط،
  7. احراز صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع

(داشتن 5 سال سابقه کار مدیریت نشر یا طی دوره های آموزشی مربوط به تایید کارشناسان امر).

 1. ماده 4: اشخاص مشروحه زیر براساس ماده 7 ضوابط و مقررات تاسیس مراکز،
 2. موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی، مجاز به تاسیس مرکز نشر نیستند:- کارگزاران نظام گذشته اعم از نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی و ژاندارمری،
 3. روسای سازمان های دولتی، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، روسای انجمن های
 4. شهر و شهرستان تهران و مراکز استان ها و اعضای ساواک، روسای حزب رستاخیز در تهران و
 5. مراکز شهرستان ها و استان ها و وابستگان رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342
 6. تا بیست و دوم بهمن 1357 در آن مشاغل بوده و نیز کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو،تلویزیون یا
 7. سخنرانی در اجتماعات، خدمتگزاران تبلیغاتی نظام گذشته بوده اند و توطئه گران و اقدام کنندگان علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران.ماده 5: متقاضی تاسیس مرکز نشر باید تقاضانامه ای به همراه اطلاعات مندرج در پرسشنامه های مربوط و مدارکزیر را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل تقاضا تسلیم کند.ادارات باید در همان روز نسبت به ثبت تقاضانامه و تسلیم قبض رسید به متقاضی اقدام کنند.
 8. ماده 5: متقاضی تاسیس مرکز نشر باید تقاضانامه ای به همراه اطلاعات مندرج در پرسشنامه های مربوط و مدارک

زیر را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل تقاضا تسلیم کند.

ادارات باید در همان روز نسبت به ثبت تقاضانامه و تسلیم قبض رسید به متقاضی اقدام کنند.

مدارک لازم برای ثبت تقاضا نشر:

 1. تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی،
 2. تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقوقی و اعضای موسس به همراه اساسنامه معتبر،
 3. گواهی عدم سوءپیشینه کیفری موثر،
 4. تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم،
 5. تصویر آخرین مدرک تحصیلی،
 6. اساسنامه مرکز نشر (برای متقاضیانی که به صورت گروه موسسان درخواست کرده اند).

ماده 6: ادارات کل استانی موظف اند بلافاصله پس از دریافت هر تقاضانامه، نسبت به بررسی مدارک اقدام کنند

و مدارک همراه و در صورت مشاهده هرگونه نقصی در آنها، مراتب را حداکثر ظرف 10 روز کاری، کتبا به نشانی متقاضی ارسال کنند.

ماده 7: ادارات کل استانی موظف اند ظرف مدت حداکثر 10 روز پرونده تکمیلی را با درج دقیق اظهار نظر

مبنی بر موافقت یا مخالفت به هیئت بررسی و صدور پروانه نشر ارسال کنند.

ماده 8: به منظور بررسی تقاضانامه های تاسیس مرکز نشر، اخذ تصمیم در مورد هر تقاضا، و نظارت

بر فعالیت مراکز نشر، هیئت بررسی و صدور پروانه نشر در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود.

اعضای این هیئت عبارت اند از:

 1. رئیس هیئت بررسی و صدور پروانه نشر که از سوی معاونت امور فرهنگی تعیین می شود،
 2. مدیر کل امور کتاب،
 3. مدیر کل مجامع، تشکل ها و فعالیت های فرهنگی،

4 و 5.  دو نفر از صاحبنظران و فعالان امور نشر به انتخاب معاون امور فرهنگی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *