تنوع کنونی در رسانه ی چاپ، مدیون پیشرفت های علمی بسیاری می باشد که خود ناشی از نیاز مشتریان کارهای چاپی/ روش های چاپی

و نیز مسائل اقتصادی است. تمامی روش های چاپی مورد استفاده قابل تقسیم به دو گروه کلی چاپ تماسی و چاپ غیرتماسی می باشند.

روش های چاپی

دسته بندی روش های چاپی

الف- روش های چاپی تماسی:

این دسته بندی براساس نوع فرم مورد استفاده برای چاپ می باشد.

بدین معنی که اگر اطلاعات روی یک فرم ثابت (مانند بلیت) باشد روش چاپی مورد استفاده از این نوع فرم ها چاپ تماسی نام دارد.

به عبارت دیگر روش چاپی تماسی فرم چاپ از نوع سخت افزاری است.

ب- روش های چاپی غیرتماسی:

چاپ های غیرتماسی به روش های چاپی ای می گویند که فرم مورد استفاده در آن ها به صورت ثابت

و سخت افزاری نیست (مانند روش های چاپی در دستگاه های چاپ دیجیتالی، چاپگرهای رومیزی و…).

در این روش فرم حامل اطلاعات به صورت علایم دیجیتالی به دستگاه چاپ انتقال داده می شود،

ولی از این اطلاعات دیجیتالی جهت تولید یک پلیت ثابت و همیشگی استفاده نمی شود.

در این جا روش های چاپی تماسی مورد نظر بوده و به آن پرداخته می شود.

2-2-دسته بندی کلی روش های چاپ تماسی

روش های مختلف چاپ تماسی، بسته به عوامل مختلف، قابل دسته بندی می باشند که مهم ترین دسته بندی به روش زیر است:

الف- دسته بندی نسبت به نوع فرم مورد استفاده

ب- دسته بندی نسبت به روش انتقال اطلاعات از روی فرم به روی سطح مورد نظر

دسته بندی های دیگر نیز وجود دارد، که در هر حال زیر مجموعه ی این دو دسته بندی کلی قرار می گیرند. مانند دسته بندی براساس:

 • حداکثر سطح چاپ (یک ورقی، دوورقی، چهارونیم و….)
 • نوع کاغذ یا مواد دیگر چاپی (کاغذ پیوسته، ورق، PVC، opp، فویل های مختلف و ….)
 • نوع بازار کار چاپی (بسته بندی، روزنامه، تجاری و ….)
 • 1-2-2-دسته بندی چاپ های تماسی نسبت به نوع فرم:

 • این دسته بندی، کلی ترین و شناخته شده ترین روش دسته بندی انواع مختلف چاپ های تماسی است.
 • زیرا تمامی روش های چاپ تماسی نیاز به فرم چاپ برای انتقال اطلاعات به روی سطح مورد نظر دارند
 • و فناوری مورد استفاده در دستگاه چاپ نسبت به نوع فرم چاپ متغیر و متفاوت است
 • .فرم چاپ حامل اطلاعات مورد نظر برای چاپ، مورد استفاده برای انتقال مرکب به روی سطح کاغذ و یا مواد دیگر می باشد.
 • مرکب در مرحله ی اول به روی فرم چاپ انتقال داده می شود و سپس
 • توسط روش های مختلف از روی سطح فرم چاپ به روی سطح مورد نظر انتقال می یابد
 • .فرم های چاپ تماسی به چهار گروه تقسیم می شوند و هر گروه نسبت به محلی که مرکب روی فرم قرار می گیرد
 • و عاملی که باعث انتقال اطلاعات می گردد، شناخته و نامیده می شود.این چهار گروه به شرح زیر می باشند:الف- چاپ برجستهب- چاپ گودج- چاپ مسطح افستد- چاپ اسکرین سیلکتمامی چاپ های تماسی (متداول) نیاز به فرم دارند. زیرا فرم است که امکان انتقال اطلاعات را
 • به روی سطح مورد نظر، مثلا کاغذ، فراهم می سازد. مرکب چاپ تنها نقاطی از سطح فرم را که دارای اطلاعات است آغشته می سازد
 • و با فشار وارد کردن روی سطح چاپی، عمل چاپ را انجام می دهد.این خاصیت پلیت که مرکب را انتقال می دهد
 • و یا نمی دهد (سیستم دوگانه، Binary) تنها برای چاپ سیاه و سفید مناسب است.
 • برای تصاویری که دارای درصدهای مختلف خاکستری باشد باید روش دیگری استفاده نمود.
 • برای این منظور یک نقطه از تصویر به قطعات بسیار کوچکی تقسیم می شود.
 • حال هریک از این قسمت های کوچک نسبت به درصد خاکستری مورد نیاز تصویر می تواند باعث انتقال مرکب
 • و یا عدم انتقال مرکب باشد. هرچقدر تعداد نقاطی که مرکب را انتقال می دهند بیشتر باشد درصد خاکستری
 • تصویر در آن منطقه بیشتر می گردد تا جایی که صددرصد نقاط یک قسمت مرکب را انتقال می دهند
 • و باعث به وجود آمدن سطح کاملا مشکی چاپ می شوند. به این روش، یعنی تقسیم یک قسمت چاپی به
 • نقاط کوچک تر ترام دهی یا اسکرین کردن می گویند.-
 • ترام: با تقسیم کردن یک نقطه از تصویر به نقاط بسیار کوچک تر (اسکرین) می توان از انواع درصدهای مختلف
 • خاکستری از صفر درصد (سفیدی کاغذ) تا صددرصد (رنگ کامل مرکب) را به دست آورد.
 • این فرایند بدین علت است که چشم بیننده وقتی نتواند اجزای کوچک تر اسکرین را به تنهایی ببیند تصویری
 • از مجموعه ی آن ها را احساس می کند که می تواند شامل نقاط سفید کاغذ نیز باشد.
 • هر قدر مقدار سفیدی کاغذ کمتر باشد، یعنی نقاط مرکب خورده بزرگ تر یا بیشتر باشد،
 • بیننده درصدی از خاکستری بالاتری از رنگ آن مرکب تصور می کند.برای چاپ بهتر تصاویر انواع ترام ها (اسکرین ها)
 • مورد استفاده قرار می گیرد که به چهار گروه مختلف قابل تقسیم می باشد.
 • الف- ترام منظم: فاصله مساوی مابین نقاط – اندازه ی متغیر نقاط – نقاط هم شکل

  ب- ترام غیر منظم (1)؛ فاصله غیرمساوی مابین نقاط – نقاط یک اندازه – نقاط هم شکل

  پ- ترام غیر منظم (2)؛ فاصله ی غیرمساوی مابین نقاط – اندازه ی متغیر نقاط – نقاط هم شکل

  ت- ترام غیر منظم (3)؛ فاصله ی غیرمساوی مابین نقاط – اندازه ی متغیر نقاط – نقاط غیر هم شکل

  کاربرد ترام در کارهای رنگی و سیاه سفید:

 • تقسیم کردن تصاویر به نقاط بسیار ریزی که قابل دیدن و تفکیک توسط چشم نیستند امکان چاپ تصاویری
 • با درصدهای مختلف خاکستری را فراهم می سازد.
 • حال اگر این نقاط بسیار کوچک دارای رنگ های مختلف نیز باشند بیننده مجموعه ی ترکیب شده ی این رنگ ها تصور خواهد کرد
 • ولی قادر نخواهد بود که تک تک نقاط ریز رنگ را به صورت مجزا ببیند. از این روش برای تولید و چاپ کارهای رنگی استفاده می شود.
 • هرچه تنوع رنگ های نقاط ریز بیشتر باشد طیف وسیع تری از رنگ ها قابل چاپ می باشد
 • ولی به دلیل صرفه جویی مالی معمولا این تنوع رنگ ها را به چهار رنگ محدود می کنند.
 • از نظر فنی نیز به دلیل آن است که هر رنگ نیاز به یک بار چاپ دارد و تفاوت چاپ چهار رنگ، برای مثال،
 • با چاپ پنج رنگ بسیار اندک است در حالی که به جای به دست آوردن این تفاوت اندک یک کار چاپی تک رنگ و
 • یا اضافه کردن یک رنگ ویژه مانند طلایی یا نقره ای بسیار موثرتر و اقتصادی تر است.
 • چهاررنگ مورد استفاده برای چاپ کارهای رنگی عبارت اند از:زرد، ماژنتا یا سرخ آبی، سایان یا ارغوانی و مشکی.

  2-2-2-دسته بندی چاپ های تماسی نسبت به نوع انتقال مرکب:

 • انتقال اطلاعات از سطح فرم به سه روش امکان پذیر است.
  • انتقال اطلاعات توسط منفذهای روی فرم

  3-2-2-دسته بندی چاپ های تماسی نسبت به روش انتقال اطلاعات:

 • انتقال اطلاعات به روی سطح مورد نظر، در چاپ هایی که از پلیت استفاده می کنند، به سه روش امکان پذیر است:
  الف- تخت روی تختب- دوار روی تختب- دوار روی دوارالف- روش تخت روی تخت: در این روش سطح تخت فرم که به مرکب آغشته شده است به
 • روی سطح تخت کاغذ فشار داده می شود و در یک لحظه تمامی اطلاعات به روی کاغذ انتقال داده می شود.
 • برای انتقال مرکب از روی فرم به روی کاغذ نیروی نسبتا زیادی نیاز است، به همین علت این روش برای چاپ
 • کارهای نسبتا کوچک مناسب تر است.انتقال اطلاعات توسط تفاوت سطح روی فرم
 • انتقال اطلاعات توسط تفاوت خاصیت جذب مرکب سطح فرم
 • پ (1)- چاپ مستقیم دوار روی دوار (سیلندر روی سیلندر):

 • در این روش، چاپ به صورت مستقیم، بر روی سطح مورد نظر انجام می گیرد.
 • بدین صورت که مرکب مستقیما از سیلندری که حامل فرم است (سیلندر فرم) به
 • روی سطح کاغذ که به روی سیلندر دیگر است (سیلندر چاپ) انتقال می یابد.محتوای چاپی مورد
 • نظر بر روی فرم، باید به صورت تصویر آینه ای آن چیزی باشد
 • که روی کاغذ، به عنوان محصول چاپ، از دستگاه خارج می شود.

  پ (2) چاپ غیر مستقیم دوار روی دوار:

 • در این روش، محتوای چاپی مورد نظر از روی پلیت و توسط سیلندر پلیت،
 • نخست به روی سیلندر دیگری (سیلندر لاستیک) انتقال داده می شود و سپس به روی کاغذ (سیلندر چاپ) منتقل می گردد.
 • نام کتاب: مبانی چاپمولف: مجید پرهیزگاربرگرفته از سایت:www.chap.sch.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *