به منظور ساماندهی و حمایت از انتشار کتب, ناشران تشویق فرهنگ کتاب و کتابخوانی، تقویت کتابخانه های حقیقی و حقوقی

و نیز اعمال سیاست های نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شیوه نامه اجرایی نحوه خرید کتاب به شرح زیر تنظیم

و اداره کل امور کتاب و کتابخوانی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن را عهده دار شد.

حمایت از انتشار کتب

آیین نامه نحوه تشویق چاپ و حمایت از انتشار کتب مناسب

.هیئت انتخاب و خرید کتاب

 1. به منظور بررسی، انتخاب، اولویت بندی و تعیین عناوین کتب منتشره برای خرید،

 2. هیئتی متشکل از 7 نفر به شرح زیر به حکم معاون امور فرهنگی و برای مدت دو سال

 3. در اداره کل امور کتاب و کتابخوانی تشکیل می شود:

– مدیرکل اداره امور کتاب و کتابخوانی که رئیس هیئت نیز خواهد بود،

– مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه فعالیت های فرهنگی،

– سه نفر کارشناس کتاب به انتخاب معاون فرهنگی،

– نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،

– یک نفر نماینده از یکی از تشکل های قانونی مرتبط با نشر کتاب و اهل قلم کشور

(تعیین تشکل مزبور توسط مدیرکل اداره امور کتاب و کتابخوانی صورت خواهد گرفت)،

– دبیر هیئت ستاد عالی هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد یا نماینده ایشان.

تبصره 1: در جلسات خرید کتاب های قرآنی، از مدیرکل دفتر هماهنگی و ترویج

فعالیت های قرآنی و یا نماینده ایشان دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره 2: در کلیه جلسات، یکی از کارمندان اداره کل امور کتاب و کتابخوانی

به عنوان منشی جلسه بدون حق رای حضور خواهد داشت.

تبصره 3: به هر یک از مدعوین غیر موظف شرکت کننده در جلسات،

حق الزحمه متناسب (با تشخیص مدیرکل امور کتاب و کتابخوانی) پرداخت خواهد شد.

 1. جلسات هیئت با حضور حداقل 5 نفر از اعضا، مشروط به حضور رئیس هیئت، رسمیت دارد

و کلیه تصمیمات هیئت با حداقل 4 رای معتبر است.

 1. دعوت از اعض برای تشکیل جلسه، تنظیم صورت جلسه و ابلاغ مصوبات هیئت به

واحدهای ذی ربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برعهده اداره کل امور کتاب و کتابخوانی است.

 1. رئیس هیئت باید هر سه ماه یک بار گزارشی از کتاب های مورد بررسی در جلسات هیئت

و فهرست کتاب های خریداری شده را در اختیار معاون امور فرهنگی قرار دهد.

. کتاب های واجد شرایط

کتاب هایی که واجد شرایط زیر باشند، مشمول استفاده از امتیازات موضوع این آیین نامه می شوند:

 1. کتاب هایی که در جهت تقویت و ترویج فرهنگ اسلامی باشند؛
 2. کتاب هایی که موجبات ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه براساس تعاریف مندرج در

مصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی را فراهم آورند؛

 1. کتاب هایی که در حفظ، کسترش و غنای زبان و ادبیات فارسی موثر باشند؛
 2. کتاب های ارزشمندی که در ارتباط موضوعی با دین، فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، تاریخ و ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس باشند؛
 3. کتاب هایی که موجب ارتقای علمی در حوزه های مختلف شوند؛
 4. کتاب هایی که موجب ارتقای فرهنگ اسلامی و تعالی دانش اجتماعی زنان شوند؛
 5. کتاب هایی که موجب گسترش پیوندهای فرهنگی کشور با جوامع دیگری در جهت تقویت فرهنگ ایران و اسلام شوند؛
 6. کتاب های ارزشمند حوزه نظری هنر به ویژه هنر اسلامی؛
 7. فرهنگ ها و دایره المعارف ها (کتب مرجع ارزشمند)؛
 8. کتاب های ارزشمندی که با حوزه مخاطبان جامعه روستایی و عشایری ارتباط موضوعی دارند؛
 9. کتاب هایی که در استمرار یادگیری و مطالعه نوسوادان موثر باشند؛
 10. کتب کودکان و نوجوانان، که به منظور آشنا سازی این گروه سنی با تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران و اسلام

و مقابله با تهاجم فرهنگی، ترویج و تفهیم فرهنگ و معارف اسلامی و متناسب با نیازهای کودکان و نوجوانان تهیه شده باشد؛

 1. کتاب های داستان و شعر مناسب؛
 2. کتاب های متناسب با موضوعات مهم فرهنگی سال که از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام شده باشد.

تبصره 4: در موارد فوق، در صورتی که کتابی به عنوان کتاب برگزیده یکی از جوایز مهم کشوری انتخاب شده باشد

(مانند کتاب سال جمهوری اسلامی،…)، [آن کتاب] از اولویت برخوردار است.

تبصره 5: خرید کتاب های کمک درسی – مانند خودآموزها، حل المسائل ها،

و مجموعه های تست – ممنوع است.

تبصره 6: خرید کتاب ها باید به گونه ای تنظیم شود که انبار کتاب هیچ گاه از قرآن،

مفاتح الجنان، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و تفسیر قرآن خالی نباشد.

تبصره 7: خرید کتاب های علمی تخصصی که برای تعداد محدود متخصصان همان رشته ها قابل استفاده است،

فقط به میزان محدود و کتاب های علمی دیگر، به تعدادی که هیئت تشخیص می دهد، قابل خریداری است.

تبصره 8: ارائه اطلاعات غلط از سوی ناشر به هیئت (نظیر شناسنامه غیر واقعی کتاب و نظایر آن) تخلف محسوب می شود

و موجب محرومیت ناشر از خرید کتاب های انتشارات تا حداکثر سه سال خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *