اصلاحیه ضوابط نشر کتاب که در مجلس شورای عالی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است دارای ضوابط زیر است.

اصلاحیه ضوابط نشر کتاب

 

 

مصوب جلسه 660 مورخ 24/1/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 660 مورخ 24/1/1389، بر اساس پیشنهاد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصلاح مصوبه  را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- هدف

اعتلای فرهنگ دینی و ملی در جامعه از طریق توسعه دانش و نهادینه کردن ارزش های اسلامی، ایرانی و انقلابی

با تامین آزادی نشر کتاب، حفظ حرمت و آزادی قلم، صیانت از جایگاه والای علم، اندیشه و ایمان دینی

و نیز ایجاد زمینه مناسب برای حضور موثر در عرضه جامعه جهانی.

ماده 2- سیاست کلی

نظام جمهوری اسلامی، سیاست آزادی اندیشه و بیان آرا و عقاید را در چهارچوب هدف موضوع ماده 1 فوق

به عنوان یک اصل اساسی خود برگزیده است و بر حقوق و تکالیف قانونی مردم

در زمینه نشر کتاب اعم از چاپی و الکترونیکی مطابق ضوابط قانونی تاکید می کند.

ماده 3- سیاست های ایجابی، حدود و ظوابط

 • دولت و همه ارکان حکومت موظف اند در چهارچوب قانون، از حریم آزادی انتشار کتاب حمایت کنند.
 • حق انتشار کتاب به منظور آفرینش آگاهی های دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، هنری، تاریخی، اجتماعی و نظایر آن،
 • از حقوق آحاد ملت است و این حق بدون مجوز قانونی، قابل سلب نیست.
 • تدوین و اجرای سیاست های هدایتی و حمایتی جمهوری اسلامی ایران از کتاب باید به نحوی باشد
 • که اهل قلم را به تالیف، ترجمه و انتشار کتاب های متناسب با نیازهای جامعه امروز برای نیل به موارد زیر تشویق و ترغیب کند:

الف- تقویت و ترویج امر پژوهش؛

ب- تبیین و ترویج اصول و ارزش های انقلاب اسلامی و نگهبانی از دستاوردهای آن از راه تالیف و نشر؛

ج- احیای میراث مکتوب و توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی؛

د- مقابله موثر و مفید با تهاجم سیاسی و فرهنگی علیه عقاید و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی؛

ه- بهره گیری مفید از دانش و اندیشه بشری از طریق ترجمه سنجیده و متناسب با زبان معیار؛

ز- حمایت از ترجمه و نشر آثار ارزشمند به زبان های دیگر؛

ل- کمک به توسعه آموزش غیررسمی افراد جامعه از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت همگانی.

ماده 4- حدود قانونی

نشر کتاب همان گونه که ممکن است مظهر و نمودی از آزادی های اجتماعی و انسانی تلقی شود،

چه بسا مورد سوء استفاده و اشاعه لاابالی گری فکری و اخلال در حقوق عمومی قرار گیرد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه های ذی صلاح موظف است برای مقابله با جوانب منفی،

حدود و ظوابط نشر کتاب را که ذیلا آمده است، مورد توجه قرار دهد و فضای سالم و سازنده چاپ و نشر کتاب را حفظ و حراست کند:

الف- دین و اخلاق:

 1. تبلیغ و ترویج الحاد و اباحه گری، انکار یا تحریف مبانی و احکام اسلام و مخدوش کردن چهره شخصیت هایی که
 2. از نظر دین اسلام محترم شمرده می شوند و تحریف وقایع تاریخی دینی که مالا به انکار مبانی دین منجر شود.
 3. توهین به مقدسات دین مبین اسلام و تبلیغ علیه تعالیم اصول و مبانی آن.
 4. ترویج و تبلیغ ادیان، مذاهب و فرقه های منحرف و منسوخ، تحریف شده و بدعتگذار.

تبصره: معرفی ادیان و مذاهب و بیان احکام یا تحقیق درباره آنها با رویکرد علمی و غیر تبلیغی مستثنی است.

 1. ترویج خرافات و مخدوش کردن چهره اسلام.
 2. بیان جزئیات مراودات جنسی، گناهان، کلمات رکیک و مستهجن، به نحوی که موجب اشاعه فحشا شود.

تبصره: بیان مراودات جنسی یا مفاسد با زبانی عفیف و غیرمحرک به منظور آموزش،

انتقال پیام مثبت یا نشان دادن چهره شخصیت های منفی، از حکم این بند مستثنی است.

 1. استفاده از جاذبه جنسی و تصاویر برهنه زنان یا مردان با عنوان آثار هنری یا هر عنوان دیگر.

تبصره: استفاده از تصاویر و طرح های علمی در کتاب های تخصصی و علمی، بلامانع است.

 1. انتشار تصاویر به نحوی که موجب اشاعه فحشا شود؛ نظیر رقص، مشروب خواری و مجالس فسق و فجور.

تبصره: چاپ تصاویر مجالس فسق و فجور عناصر حکومت پهلوی یا ضدانقلاب برای استناد تاریخی با رعایت عفت عمومی، مستثنی است.

 1. ترویج مادی گرایی فلسفی و اخلاقی و سبک های زندگی مخالف ارزش های اسلامی و اخلاقی.
 2. خشن جلوه دادن چهره اسلام و مسلمانان واقعی.

 ب- سیاست و اجتماع:

 1. توهین، تخریب یا افترا به امام خمینی (ره) و رهبری، رئیس جمهور، مراجع تقلید و همه افرادی که حفظ حرمت آنها شرعا و یا قانونا لازم است.
 2. تبلیغ علیه قانون اساسی و انقلاب اسلامی و معارضه با آنها.
 3. برانگیختن جامعه به قیام علیه نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی.
 4. ترویج گروه های محارب و عناصر ضدانقلاب و تروریست و نظام های لائیک و سلطنتی و خاندان پهلوی و تطهیر چهره های منفی آنان.

تبصره: طرح و نقل افکار و گفتار و مواضع فکری و علمی مخالفان  انقلاب

و نظام برای بررسی محققانه و عالمانه آرا و اندیشه های آنها منعی ندارد.

 1. تبلیغ و ترویج وابستگی به قدرت های سلطه جو و ضدیت با استقلال کشور.
 2. تبلیغ علیه منافع و امنیت ملی و ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی.

تبصره: بیان نارسایی ها و اشکالات در جمهوری اسلامی برای نقد و بررسی و شناخت دقیق تر مسائل

و دستیابی به راه حل های مناسب و بیان مستدل و اصلاح طلبانه مشکلات و دور از توهین و افترا بلامانع است.

 1. اخلال و تشکیک در وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور و ایجاد آشوب، درگیری و اختلاف میان اقوام و مذاهب.

تبصره: چاپ کتاب های علمی و استدلالی عقیدتی که محرک احساسات منفی و برهم زننده

اساس وحدت در میان اقوام و فرق مختلف کشور نباشد، اشکالی ندارد.

 1. تضعیف و تمسخر افتخارات ملی، حس وطن دوستی و توانایی های علمی و عملی مردم ایران، فرهنگ خودی و اقوام ایرانی.

تبصره: نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصلاح و بدون شائبه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و استعماری منعی ندارد.

 1. ترویج و تبلیغ روحیه خودباختگی در برابر فرهنگ و تمدن بیگانه و القای حس عقب ماندگی.
 2. تبلیغ صهیونیزم و انواع دیگر نژادپرستی.
 3. تحریف وقایع مهم و مسلم تاریخی ایران و اسلام.

ج- حقوق و فرهنگ عمومی

 1. توهین و تمسخر زبان، فرهنگ و هویت اقوام و اقلیت های دینی و قومی.
 2. ترویج و تبلیغ قانون گریزی، بی بندوباری و لاابالی گری.
 3. تبلیغ علیه خانواده و تضعیف و تخریب ارزش و جایگاه آن.
 4. ترویج ناامیدی، سرخوردگی، پوچی و بیهودگی و نگرش های منفی در جامعه و افزایش بی اعتمادی عمومی.
 5. تحقیر و تمسخر اقشار مختلف جامعه.
 6. ترویج و تبلیغ جریان ها و اشخاص فاسد و منحرف فرهنگی و هنری داخلی و خارجی.
 7. افشای غیرقانونی اسناد طبقه بندی شده کشوری و لشکری.
 8. تخریب هویت زبان ملی.

ماده 5- هیئت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب

نظر به اینکه نظارت بر امر طبع و نشر کتاب و اجرای صحیح اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، این وزارتخانه هیئت نظارتی متشکل از حداقل پنج نفر

از میان صاحبنظران و شخصیت های علمی، دینی و فرهنگی وارد به مسائل کتاب و نشر و امور اجتماعی و سیاسی

و تبلیغاتی را انتخاب و جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهد کرد.

تبصره: متناسب با هر رشته تخصصی و کاری، کار گروهی متشکل از افراد صاحبنظر و به انتخاب شورای فرهنگ عمومی

و زیر نظر هیئت تشکیل می شود. علاوه بر کار گروه های تخصصی فوق،

کار گروه های استانی نیز به معرفی هیئت و انتخاب شورای فرهنگ عمومی تشکیل می شود.

ماده 6- هیئت نظارت بر نشر کتاب های کودکان و نوجوانان

نظر به حساسیت و جنبه های خاص کتاب های کودکان و نوجوانان، هیئت ویژه ای به نام

«هیئت نظارت بر نشر کتاب های کودکان و نوجوانان» متشکل از حداقل پنج تن از افراد صاحبنظر و آگاه

به امور تربیتی (از دیدگاه اسلامی) و مسائل خاص کتاب های کودکان تشکیل خواهد شد.

این افراد را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از میان صاحبنظران و نویسندگان کتاب های کودکان و نوجوانان و

اشخاص آگاه به مسائل تربیتی در اسلام انتخاب و جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهد کرد.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *