مراحل چاپ کتاب به طور عموم به شرح زیر است:

1- تایید محتوا:

بسیاری از ناشران به محتوای کتاب توجه چندانی ندارند و آنرا صرفاً چاپ می کنند.

در حقیقت انتشارات می بایست از لحاظ نوشتاری و رعایت قوانین نگارش حساسیت به خرج دهد تا آثاری که منتشر می گردد از درجه کیفیت بالایی برخوردار گردد.

به این منظور نویسنده می بایست بخشی از کتاب را به انتشارات ارسال کند، تا در بخش نمونه خوانی درباره کیفیت نگارش تصمیم گیری شود و بعد از پذیرفته شدن، به مرحله چاپ برسد.

2- عقد قرارداد:

چنانچه کتاب مورد تأیید انتشارات باشد با نویسنده قراردادی منعقد می شود و کتاب در دستور کار انتشار قرار میگیرد.

2 ارجاع به واحد ویراستاری
چنانچه کتاب از هر لحاظ مورد تأیید قرار گیرد دیگر نیازی به ارجاع به نیاز به واحد ویراستاری نیست، اما اگر کتاب نیاز ویراستاری داشته باشد به بخش ویراستاری سپرده می شود و بعد از آن به واحد حروف چینی و صفحه آرایی ارجاع داده می شود.

3- حروف چینی و صفحه آرایی

بعد از اتمام ویراستاری کتاب، اثر به بخش صفحه آرایی سپرده شده و آماده می گردد

4- دریافت شابک و فیپا و مجوز

بعد از اتمام مراحل فوق، کتاب جهت دریافت مجوز، از خانه کتاب شابک، و از کتاب خانه ملی فیپا و از وزارت ارشاد مجوز دریافت می کند.

5- طراحی جلد

بعد از تأیید کتاب طراحی جلد، متناسب با محتوای کتاب انجام می پذیرد و در نهایت برای تأیید به وزارت ارشاد ارجاع داده می شود

6- چاپ کتاب

پس از اتمام تمامی مراحل فوق، کتاب جهت نشر به چاپخانه ارسال می گردد و پس از چاپ و صحافی آماده تحویل می گردد

7- اعلام وصول

پس از چاپ نهایی کتاب، می بایست تعدادی از کتابها در اختیار وزارت ارشاد و کتابخانه ملی قرار گیرد که به آن اصطلاحاً اعلام وصول گفته می شود.

8- کتاب آماده توزیع در بازار می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از کارشناسان مجموعه راهنمایی بگیرید.

مراحل چاپ کتاب