هزینه چاپ کتاب

بسیاری از نویسندگان بعد از تمام شدن نوشته ی خود برای چاپ رمان یا چاپ کتاب شعر خود به این فکر می افتند که هزینه ی چاپ کتاب چقدر است؟

هزینه چاپ کتاب

هزینه چاپ کتاب چقدر است؟

تعداد زیادی از نویسندگان کتاب خود را معولا با تنظیم قرار دادی از سوی ناشران به صورت رایگان به چاپ می رسانند

و در عوض آن متعهد می شوند که ناشر را در حقوق مادی و معنوی حاصل از فروش کتاب سهیم کنند.

اما در صورتی که مؤلف خود برای چاپ کتاب به طور مستقیم اقدام می کند و هزینه پرداخت می کند

که اصطلاحاً به آن ناشر – مؤلف ( self-publishing) می گویند،

انتشارات دیگر هیچ نوع حقوق ومزایایی در قبال فروش کتاب ندارد.

عوامل مرتبط با هزینه چاپ کتاب:

معمولا تعیین هزینه چاپ کتاب به عوامل مختلفی بستگی دارد، که نویسندگان در اولین تجربه ی کاری خود گاهاً از

آن با اطلاع می باشند. با اطلاع از این عوامل می توان تخمین نسبتاً درستی از هزینه چاپ کتاب داشت.

جنس کاغذ :

 • کاغذ تحریر 70 گرمی، کاغذ تحریر 65 گرم سوئدی (کرم رنگ) و کاغذ تحریر 80 گرم سوئدی (کرم یا طوسی رنگ)
 • کاغذ گلاسه 135گرم، گلاسه 150 گرم، گلاسه 170 گرم ، و کاغذ نخودی 90 گرم

که کاغذ تحریر ارزانترین و کاغذ گلاسه گرانترین نوع کاغذ می باشد.

سایز کتاب :

سایز یا همان قطع کتاب انواع مختلفی دارد مانند : وزیری، رقعی، رحلی و … که نویسنده باید یکی از آن ها را برای کتاب خود

انتخاب کند که مناسب با تعداد صفحات باشد.

واضح است که هر چه سایز کتاب بزرگ باشد قیمت چاپ آن بیشتر می شود و

بالعکس.

تعداد تیراژ :

منظور از تیراژ آن است که چه تعداد کتاب چاپ و وارد بازار می شود که این بستگی به نظر مؤلف دارد

مثلا تعداد 100 نسخه از کتاب چاپ شده باشد بدان معنا است که کتاب در تیراژ 100 در بازار عرضه شده است.

هر چه تیراژ بالاتر رود به طبع هزینه ی چاپ کتاب نیز بالاتر می رود.

طرا حی جلد :

برخی بر این باورند که طراحی روی جلد تأثیر زیادی بر جلب توجه مخاطب و در نتیجه فروش آن می گذارد.

و مایل هستند که طرح روی جلد یک طرح بسیار قوی و نافذی باشد.

بعضی از مؤلفین این طرح را خودشان دارند و برخی دیگر خیر. که این خود بر روی  هزینه چاپ کتاب تأثیر دارد.

مجوزهای کتاب :

معولا برای اخذ مجوز از وزارت ارشاد یک هزینه ی مشخصی که از سوی وزارت ارشاد مشخص می شود.

باید در طول یک سال پرداخت شود، که این ارتباطی به تیراژ و محتوای کتاب ندارد.

 

 

 

 

واحد فرهنگی دیجیتال

در اجرای ماده 22 آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های واحد فرهنگی دیجیتال

موضوع تصویب نامه شماره 172412/ت 41255 ه مورخ 3/8/1389 هیئت محترم وزیران،

«صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال» به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود.

واحد فرهنگی دیجیتال

ضوابط صدور مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال

ماده 1: تعاریف: در اجرای این ضوابط، واژگان و عبارات، در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف مرکز: «مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تبصره: در صورت تغییر نام مرکز مزبور، نام جدید مرکز جایگزین نام قبلی در این ضوابط خواهد شد.

ب واحد فرهنگی دیجیتال مجاز: واحد فرهنگی دیجیتال دارای مجوز فعالیت معتبر از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال.

ج مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال مجاز: مدیرانی که صلاحیت ایشان برای احراز سمت مدیریت

واحدهای فرهنگی دیجیتال مطابق با این ضوابط تایید و نام آنها به عنوان مدیر در مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال درج شده است.

بدیهی است در مورد شرکت ها و موسسات غیرتجاری، درج نام مدیران در مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال

منوط به طی تشریفات قانونی در مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری است.

د داده: هرگونه برنامه رایانه ای، اطلاعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال.

ه نشر دیجیتال: قراردادن داده در معرض عرضه از طریق رسانه های دیجیتال که

به دو گونه نشر بر حامل دیجیتال و نشر بر خط تقسیم می شود.

و نشر حامل دیجیتال: نشر دیجیتال از طریق حامل دیجیتال.

ز نشر بر خط: نشر دیجیتال از طریق رسانه برخط.

ح – بسته نرم افزاری رسانه ای: بسته نرم افزاری که برای دسترسی، نمایش، پخش،

جست و جو و یا بازی با محتوا دیجیتال موجود در آن بسته مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده 2: «ایجاد» و «فعالیت» هر واحد فرهنگی دیجیتال به ترتیب منوط به اخذ مجوز

«تاسیس» و «فعالیت» از «مرکز» مطابق با مقررات این ضوابط است.

تبصره 1: صدور پروانه انتشار نشریات الکترونیک و مجوز تاسیس و فعالیت خبرگزاری ها مطابق با قوانین و مقررات

مربوط انجام می شود و از شمول این ضوابط مستثنی است؛ اما سایر اشکال رسانه های برخط توسط «مرکز» ثبت می شود.

ماده 3: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط مقرر در این ضوابط می توانند

پس از طی تشریفات مذکور در ماده 4 این ضوابط، مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال دریافت و پس از تجهیز و راه اندازی

واحد فرهنگی دیجیتال مربوط و حسب مورد ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه مربوط، مجوز فعالیت واحد فرهنگی اخذ کنند.

مراحل صدور مجوز تاسیس و فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال

– دریافت تقاضای متقاضی به همراه مستندات زیر:

الف – 1. طرح عملیاتی فعالیت فرهنگی دیجیتال موضوع تقاضای مجوز،

الف – 2. مدارک و مستندات مورد نیاز برای احراز صلاحیت های مقرر در فصل سوم این ضوابط؛

ب – بررسی صلاحیت متقاضی برابر شرایط مقرر در فصل سوم این ضوابط؛

ج – صدور مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال برای متقاضی دارای صلاحیت های مقرر؛

د – دریافت گزارش تجهیز و راه اندازی واحد فرهنگی دیجیتال و مستندات مربوط در مهلت مقرر؛

ه – بررسی گزارش و مستندات ارائه شده و حسب لزوم بازرسی و بررسی واحد فرهنگی دیجیتال مربوط؛

و – صدور مجوز ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه متقاضی مجوز در مرجع ثبت شرکت ها

برای اشخاص حقوقی متقاضی مجوز که در مهلت زمانی مقرر، واحد فرهنگی دیجیتال مربوط را تجهیز و راه اندازی کرده اند (حسب مورد)؛

ز – دریافت مستندات ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه متقاضی مجوز در مرجع ثبت شرکت ها

برای اشخاص حقوقی متقاضی مجوز در مهلت مقرر (حسب مورد)؛

ح – صدور مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال برای متقاضی که در موعد مقرر واحد فرهنگی دیجیتال

موضوع مجوز تاسیس را تجهیز و راه اندازی و حسب لزوم نسبت به ثبت یا ثبت تغییرات شرکت یا موسسه مربوط اقدام کرده است.

 

صدور پروانه نشر

به استناد ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات و کانون ها و انجمن های فرهنگی مصوب 8/8/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی

و با استفاده از اختیارات حاصل از مواد 23 و 24 آن، آیین نامه اجرایی صدور پروانه نشر به شرح زیر تصویب می شود:

 

صدور پروانه نشر

شیوه نامه اجرایی صدور پروانه نشر

ماده 1: به استناد ماده 25 ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی،

وظایف و اختیارات هیئت نظارت بر مراکز فرهنگی و دبیرخانه آن در مورد نشر کتاب به شرح این آیین نامه

به دبیرخانه هیئت بررسی و صدور پروانه نشر زیر نظر معاونت امور فرهنگی تفویض می شود.

ماده 2: ناشر عبارت از هر شخصیت حقوقی یا حقیقی است که با اخذ پروانه موضوع این آیین نامه به عنوان

یک مرکز فرهنگی می تواند نسبت به انتشار و توزیع و فروش کتاب اقدام کند.

تبصره 1: کتاب به کالایی اطلاق می شود که به صورت غیر ادواری توسط ناشران اعم از حقیقی و یا حقوقی

به صورت کاغذی منتشر می شود. شرح پیش نویس برای مشخصات فیزیکی کتاب کافی است.

تبصره 2: پروانه نشر، سندی است که به موجب آن، احراز شرایط و صلاحیت شخص برای انتشار کتاب گواهی می شود.

از دارنده پروانه نشر در این شیوه نامه با عنوان صاحب امتیاز یاد می شود.

ماده 3: موسس مرکز نشر باید مطابق شرایط مندرج در ماده 6 ضوابط و مقررات

تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی دارای شرایط زیر باشد:

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران،

  1. نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر به تایید مراجع ذی ربط و برخورداری از حسن شهرت،

  2. محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر،

  3. دارا بودن 25 سال سن و متاهل بودن و یا حداقل 27 سال برای اشخاص مجرد،
  4. انجام خدمت وظیفه عمومی و یا داشتن معافیت دائم،
  5. داشتن امکانات کافی و متناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارائه سند رسمی اعم از اجاره یا مالکیت محل انتشارات،
  6. داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذی ربط،
  7. احراز صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع

(داشتن 5 سال سابقه کار مدیریت نشر یا طی دوره های آموزشی مربوط به تایید کارشناسان امر).

 1. ماده 4: اشخاص مشروحه زیر براساس ماده 7 ضوابط و مقررات تاسیس مراکز،
 2. موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی، مجاز به تاسیس مرکز نشر نیستند:- کارگزاران نظام گذشته اعم از نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی و ژاندارمری،
 3. روسای سازمان های دولتی، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، روسای انجمن های
 4. شهر و شهرستان تهران و مراکز استان ها و اعضای ساواک، روسای حزب رستاخیز در تهران و
 5. مراکز شهرستان ها و استان ها و وابستگان رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342
 6. تا بیست و دوم بهمن 1357 در آن مشاغل بوده و نیز کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو،تلویزیون یا
 7. سخنرانی در اجتماعات، خدمتگزاران تبلیغاتی نظام گذشته بوده اند و توطئه گران و اقدام کنندگان علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران.ماده 5: متقاضی تاسیس مرکز نشر باید تقاضانامه ای به همراه اطلاعات مندرج در پرسشنامه های مربوط و مدارکزیر را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل تقاضا تسلیم کند.ادارات باید در همان روز نسبت به ثبت تقاضانامه و تسلیم قبض رسید به متقاضی اقدام کنند.
 8. ماده 5: متقاضی تاسیس مرکز نشر باید تقاضانامه ای به همراه اطلاعات مندرج در پرسشنامه های مربوط و مدارک

زیر را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل تقاضا تسلیم کند.

ادارات باید در همان روز نسبت به ثبت تقاضانامه و تسلیم قبض رسید به متقاضی اقدام کنند.

مدارک لازم برای ثبت تقاضا نشر:

 1. تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی،
 2. تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقوقی و اعضای موسس به همراه اساسنامه معتبر،
 3. گواهی عدم سوءپیشینه کیفری موثر،
 4. تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم،
 5. تصویر آخرین مدرک تحصیلی،
 6. اساسنامه مرکز نشر (برای متقاضیانی که به صورت گروه موسسان درخواست کرده اند).

ماده 6: ادارات کل استانی موظف اند بلافاصله پس از دریافت هر تقاضانامه، نسبت به بررسی مدارک اقدام کنند

و مدارک همراه و در صورت مشاهده هرگونه نقصی در آنها، مراتب را حداکثر ظرف 10 روز کاری، کتبا به نشانی متقاضی ارسال کنند.

ماده 7: ادارات کل استانی موظف اند ظرف مدت حداکثر 10 روز پرونده تکمیلی را با درج دقیق اظهار نظر

مبنی بر موافقت یا مخالفت به هیئت بررسی و صدور پروانه نشر ارسال کنند.

ماده 8: به منظور بررسی تقاضانامه های تاسیس مرکز نشر، اخذ تصمیم در مورد هر تقاضا، و نظارت

بر فعالیت مراکز نشر، هیئت بررسی و صدور پروانه نشر در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود.

اعضای این هیئت عبارت اند از:

 1. رئیس هیئت بررسی و صدور پروانه نشر که از سوی معاونت امور فرهنگی تعیین می شود،
 2. مدیر کل امور کتاب،
 3. مدیر کل مجامع، تشکل ها و فعالیت های فرهنگی،

4 و 5.  دو نفر از صاحبنظران و فعالان امور نشر به انتخاب معاون امور فرهنگی.

حمایت از انتشار کتب

به منظور ساماندهی و حمایت از انتشار کتب, ناشران تشویق فرهنگ کتاب و کتابخوانی، تقویت کتابخانه های حقیقی و حقوقی

و نیز اعمال سیاست های نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شیوه نامه اجرایی نحوه خرید کتاب به شرح زیر تنظیم

و اداره کل امور کتاب و کتابخوانی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن را عهده دار شد.

حمایت از انتشار کتب

آیین نامه نحوه تشویق چاپ و حمایت از انتشار کتب مناسب

.هیئت انتخاب و خرید کتاب

 1. به منظور بررسی، انتخاب، اولویت بندی و تعیین عناوین کتب منتشره برای خرید،

 2. هیئتی متشکل از 7 نفر به شرح زیر به حکم معاون امور فرهنگی و برای مدت دو سال

 3. در اداره کل امور کتاب و کتابخوانی تشکیل می شود:

– مدیرکل اداره امور کتاب و کتابخوانی که رئیس هیئت نیز خواهد بود،

– مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه فعالیت های فرهنگی،

– سه نفر کارشناس کتاب به انتخاب معاون فرهنگی،

– نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،

– یک نفر نماینده از یکی از تشکل های قانونی مرتبط با نشر کتاب و اهل قلم کشور

(تعیین تشکل مزبور توسط مدیرکل اداره امور کتاب و کتابخوانی صورت خواهد گرفت)،

– دبیر هیئت ستاد عالی هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد یا نماینده ایشان.

تبصره 1: در جلسات خرید کتاب های قرآنی، از مدیرکل دفتر هماهنگی و ترویج

فعالیت های قرآنی و یا نماینده ایشان دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره 2: در کلیه جلسات، یکی از کارمندان اداره کل امور کتاب و کتابخوانی

به عنوان منشی جلسه بدون حق رای حضور خواهد داشت.

تبصره 3: به هر یک از مدعوین غیر موظف شرکت کننده در جلسات،

حق الزحمه متناسب (با تشخیص مدیرکل امور کتاب و کتابخوانی) پرداخت خواهد شد.

 1. جلسات هیئت با حضور حداقل 5 نفر از اعضا، مشروط به حضور رئیس هیئت، رسمیت دارد

و کلیه تصمیمات هیئت با حداقل 4 رای معتبر است.

 1. دعوت از اعض برای تشکیل جلسه، تنظیم صورت جلسه و ابلاغ مصوبات هیئت به

واحدهای ذی ربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برعهده اداره کل امور کتاب و کتابخوانی است.

 1. رئیس هیئت باید هر سه ماه یک بار گزارشی از کتاب های مورد بررسی در جلسات هیئت

و فهرست کتاب های خریداری شده را در اختیار معاون امور فرهنگی قرار دهد.

. کتاب های واجد شرایط

کتاب هایی که واجد شرایط زیر باشند، مشمول استفاده از امتیازات موضوع این آیین نامه می شوند:

 1. کتاب هایی که در جهت تقویت و ترویج فرهنگ اسلامی باشند؛
 2. کتاب هایی که موجبات ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه براساس تعاریف مندرج در

مصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی را فراهم آورند؛

 1. کتاب هایی که در حفظ، کسترش و غنای زبان و ادبیات فارسی موثر باشند؛
 2. کتاب های ارزشمندی که در ارتباط موضوعی با دین، فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، تاریخ و ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس باشند؛
 3. کتاب هایی که موجب ارتقای علمی در حوزه های مختلف شوند؛
 4. کتاب هایی که موجب ارتقای فرهنگ اسلامی و تعالی دانش اجتماعی زنان شوند؛
 5. کتاب هایی که موجب گسترش پیوندهای فرهنگی کشور با جوامع دیگری در جهت تقویت فرهنگ ایران و اسلام شوند؛
 6. کتاب های ارزشمند حوزه نظری هنر به ویژه هنر اسلامی؛
 7. فرهنگ ها و دایره المعارف ها (کتب مرجع ارزشمند)؛
 8. کتاب های ارزشمندی که با حوزه مخاطبان جامعه روستایی و عشایری ارتباط موضوعی دارند؛
 9. کتاب هایی که در استمرار یادگیری و مطالعه نوسوادان موثر باشند؛
 10. کتب کودکان و نوجوانان، که به منظور آشنا سازی این گروه سنی با تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران و اسلام

و مقابله با تهاجم فرهنگی، ترویج و تفهیم فرهنگ و معارف اسلامی و متناسب با نیازهای کودکان و نوجوانان تهیه شده باشد؛

 1. کتاب های داستان و شعر مناسب؛
 2. کتاب های متناسب با موضوعات مهم فرهنگی سال که از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام شده باشد.

تبصره 4: در موارد فوق، در صورتی که کتابی به عنوان کتاب برگزیده یکی از جوایز مهم کشوری انتخاب شده باشد

(مانند کتاب سال جمهوری اسلامی،…)، [آن کتاب] از اولویت برخوردار است.

تبصره 5: خرید کتاب های کمک درسی – مانند خودآموزها، حل المسائل ها،

و مجموعه های تست – ممنوع است.

تبصره 6: خرید کتاب ها باید به گونه ای تنظیم شود که انبار کتاب هیچ گاه از قرآن،

مفاتح الجنان، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و تفسیر قرآن خالی نباشد.

تبصره 7: خرید کتاب های علمی تخصصی که برای تعداد محدود متخصصان همان رشته ها قابل استفاده است،

فقط به میزان محدود و کتاب های علمی دیگر، به تعدادی که هیئت تشخیص می دهد، قابل خریداری است.

تبصره 8: ارائه اطلاعات غلط از سوی ناشر به هیئت (نظیر شناسنامه غیر واقعی کتاب و نظایر آن) تخلف محسوب می شود

و موجب محرومیت ناشر از خرید کتاب های انتشارات تا حداکثر سه سال خواهد شد.

آیین نامه تخلفات ناشران

به استناد بند 22 ماده 2 آیین نامه تخلفات ناشران قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 12/12/1365 مجلس شورای اسلامی

و بند 12 مصوبه شورای عالی اداری راجع به وظایف واحدهای استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب

9/9/1381 و نیز آیین نامه صدور مجوز نشر کتاب و مصوبات جلسه های 147، 148، 149 شورای عالی انقلاب فرهنگی

و به منظور ضابطه مند کردن نحوه نظارت بر عملکرد ناشران از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلفات ناشران تهیه شد  و به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید.

آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلفات ناشران

ماده 1: به منظور بررسی، تحقیق و رسیدگی به تخلفات ناشران، هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران

در هر استان و هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران در مرکز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکب

از اشخاص زیر و با صدور حکم از سوی معاونت امور فرهنگی تشکیل می شود:

الف- اعضای هیئت های بدون رسیدگی به تخلفات ناشران استان ها عبارت اند از:

 1. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط به عنوان عضو و رئیس هیئت.

 2. نماینده اتحادیه ناشران استان مربوط به عنوان عضو هیئت.

تبصره: در صورت نبود اتحادیه ناشران در استان، یکی از ناشران فعال و متعهد از سوی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان عضو هیئت منصوب می شود.

 1. یکی از کارشناسان مسئول امور حقوقی یا مدیر امور حقوقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط به عنوان عضو هینت.

ب- اعضای هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران که در مرکز وزارت متبوع تشکیل می شود، عبارت اند از:

 1. نماینده تام الاختیار معاونت امور فرهنگی به عنوان عضو و رئیس هیئت.
 2. مدیرکل امور کتاب به عنوان عضو هیئت.
 3. مدیرکل مجامع، تشکیل ها و فعالیت های فرهنگی به عنوان عضو هیئت.

4 و 5 . یک نفر صاحبنظر در امور تالیف و نشر کتاب و یک نفر کارشناس نشر به پیشنهاد معاونت

امور فرهنگی و تائید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان عضو هیئت.

 1. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان عضو هیئت.
 2. نماینده یکی از تشکل های اهالی قلم به عنوان عضو هیئت (تشکل مربوط از سوی معاونت امور فرهنگی تعیین می شود).

تبصره 1: محل تشکیل دبیرخانه هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران، معاونت امور فرهنگی است.

تبصره 2: هیئت های بدون رسیدگی به تخلفات ناشران با دعوت از کلیه اعضا و با حضور دو نفر عضو هیئت تشکیل می شود

و رسمیت می یابد و هیئت تجدید نظر پس از دعوت از کل اعضا با حضور حداقل 4 نفر از 7 نفر عضو تشکیل می شود

و مصوبات آنها به ترتیب با آرای دو و چهار عضو رسمیت می یابد.

تبصره 3: به جز اشخاصی که به قائم مقامی از سمت خود در هیئت های بدوی و تجدید نظر عضو هستند،

سایر اشخاص پیشنهاد شده برای مدت 3 سال پس از معرفی مقام ذی ربط عضویت ایشان

معتبر بوده و از سوی مراجع یاد شده قابل تمدید است.

تبصره 4: روسای هیئت های بدوی و تجدید نظر، مسئول تشکیل جلسات هیئت و نظم آن هستند

و دستور کار جلسه و ترتیب رسیدگی به عهده ایشان است.

ماده 2: هیئت های بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران، با اطلاع و یا اعلام تخلف و یا شکایت هر شخص حقیقی

یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی و عمومی که تخلف یا تخلفاتی را به ناشر خاصی نسبت می دهد،

موظف به تشکیل پرونده و تحقیق و بررسی و رسیدگی به تخلفات اعلام شده هستند و موظف اند نسبت

به موضوع در هر صورت رسیدگی و رای بر برائت یا وقوع تخلف و مجازات به شرح آیین نامه صادر کنند.

تبصره 1: محل تشکیل هیئت های بدوی، در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز هر استان است

که حداقل باید در هر ماه یک جلسه در روز و ساعت معین تشکیل شود

و مسئولیت اداره جلسه به عهده مدیر کل استان مربوط است.

در صورتی که تعداد شکایت ها زیاد باشد و یا ضرورتی پیش آید، برگزاری جلسه فوق العاده با دعوت قبلی از اعضا ضروری است.

تبصره 2: در صورت اطلاع اداره کل استان از وقوع تخلف و یا محکومیت ناشر در مراجع قضایی و قانونی،

اداره کل مربوط موظف به تشکیل پرونده در هیئت بدوی و رسیدگی به تخلف یاد شده است و

یک نسخه از رای صادره از سوی هیئت همواره به اداره کل مجامع،

تشکل ها و فعالیت های فرهنگی (امور ناشران) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ می شود.

تبصره 3: مسئولیت رسیدگی به تخلفات ناشران در تهران (تا تعیین هیئت بدوی این استان) به عهده هیئت تجدید نظر است

که با شرایط فوق الذکر به تخلفات رسیدگی خواهد کرد.

ماده 3: آرای صادره از هیئت های بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران ظرف 15 روز پس از ابلاغ به

طرفین و دبیرخانه هیئت صدور پروانه نشر، از سوی شاکی و یا ناشر قابل اعتراض در هیئت تجدید نظر

رسیدگی به تخلفات ناشران است و آرای صادره از سوی هیئت های تجدید نظر اعم از

نقص و یا تایید آرای بدوی، قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.

تبصره 1: هیئت تجدید نظر نمی تواند بدوا بدون اعلام نظر و صدور رای از هیئت های بدوی وارد رسیدگی

به پرونده تخلفاتی ناشران شود(به استثنای تهران)، مگر با اعلام تخلف و شکایت ادارات

کل تابعه معاونت امور فرهنگی در تخلفات مهم

که در این صورت بدون ضرورت طرح در هیئت بدوی موضوع ابتدا به ساکن قابل طرح و رسیدگی در هیئت تجدید نظر است.

مرجع تعیین مصادیق تخلفات مهم، هیئت تجدید نظر است.

تبصره 2: هیئت تجدید نظر هر دو هفته یک بار در روز و ساعت مشخص در محل معاونت امور فرهنگی تشکیل جلسه می دهد.

ماده 4: هیئت های بدوی و تجدید نظر می توانند در چهارچوب پرونده مورد رسیدگی، هرگونه تحقیق و بررسی

کارشناسانه برای احراز وقوع تخلف را به عمل آورند و علت آن را از مراجع قانونی استعلام کنند؛

همچنین می توانند ناشر و در صورت وجود شاکی یا اعلام کننده جرم، ایشان را جهت شرکت در جلسه دعوت

و اظهارات ایشان را در صورت جلسه ثبت و درج کنند و لوایح دفاعیه و تصویر مدارک مثبته تخلف

یا بی گناهی طرفین را اخذ و در پرونده ضبط کنند و به امضای طرفین برسانند.

عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه رسیدگی، مانع از صدور رای قانونی هیئت های مذکور نخواهد بود.

ماده 5: تخلفات ناشران که در هیئت های بدوی و تجدید نظر قابل طرح است، به شرح زیر است:

الف- ثبت و اعلام هرگونه اطلاعات خلاف واقع و با هدف اغفال اشخاص و مقامات قانونی.

ب- هرگونه تحریف نظیر ثبت و یا تغییر اطلاعات در مجوزهای صادره.

ج- هرگونه جعل (اعم از مادی و معنوی) در خود اثر (مانند حذف یا تعویض عناوین یا شناسنامه

و یا صفحات نخست کتاب و مندرجات ماهوی آن) یا تغییر در جلد آن (نظیر تغییر تصاویر و اشکال و نوشته های جلد اثر).

د- هرگونه دخل و تصرف در مطالب و مندرجات و جلد آثار چاپ شده (نظیر ویرایش و تغییر شکل و کپی اثر اصلی)

به قصد معرفی اثر جدید (اصطلاحا کتاب سازی) به طوری که طبق معیارهای یک کتاب بتوان به آن اثر جدید اطلاق کرد

و موجب تضییع حقوق مولف یا مترجم یا ناشر یا گردآورنده دیگر شود.